Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Ролята на паралелните вносители в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите

Опитът на БестаМед бе представен при участието на БАРПТЛ в обучение на журналисти за предстоящото въвеждане на най-големия публично-частен проект в ЕС

Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите. Това съобщи Христофор Иванов, председател на УС на БАРПТЛ, който участва в семинар за журналисти, организира във връзка с предстоящото въвеждане на най-големия публично-частен проект в ЕС. При преопаковането на лекарства паралелните дистрибутори верифицират не само кода на опаковката, но и проверяват и потвърждават, че съдържанието отговаря на написаното върху нея, подчерта Иванов. Той запозна подробно журналистите с законоустановената процедура по адаптиране на опаковките и листовките за пациентите при паралелната дистрибуция, които са допълнителна гаранция за безопасността и автентичността на лекарствените продукти.

БАРПТЛ е съучредител на Българската организация за верификация на лекарствата – обединение на всички участници по веригата на лекарствоснабдяване за превенция и борба с фалшификацията на лекарствени продукти. Въвеждането на система за верификация на лекарствените продукти в цяла Европа е ключова мярка за осигуряване на безопасността на пациентите чрез предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка. БестаМед е един от членовете на БАРПТЛ, който успешно е въвел системата за верификация и е преминал успешно всички проведени тестове.

Фалшивите лекарства са огромен проблем и крият рискове за пациентите и здравните системи в целия свят. За да предотврати навлизането и разпространението на фалшиви лекарства в законната дистрибуторска верига, фармацевтичният сектор обединява усилията си в разработване на система за верификация, която проверява дали лекарствените продукти са автентични. Системата има за цел да се съобрази с новите изисквания на ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и да осигури снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.

Повече информация можете да откриете тук.

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*