Членства

ДЛЕ / AME

Достъпни лекарства Европа

Достъпни лекарства Европа е единствената организация с нестопанска цел в Брюксел, която обединява лицензираната фармацевтична паневропейска дистрибуторска индустрия, подкрепяйки постиженията на индустрията и ползите от нейните проекти, мрежа и решения.

БОВЛ / BMVO

Българска Организация за Верификация на Лекарствата

Българска Организация за Верификация на Лекарствата (БОВЛ) е учредена на 14 март 2016 в София като сдружение с нестопанска цел за подпомагане прилагането в България на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на доставка.

БАРПТЛ / BAMPTD

Българска Асоциация за Развитие на Паралелната Търговия с Лекарства

Българскатa Асоциация за Развитие на Паралелна Търговия с Лекарства е организация, представляваща компании с мисия за обезпечаване на достъпа на българските пациенти до качествени и ефективни лекарствени продукти навреме и в пълен обем.