Социална отговорност

Корпоративната социална отговорност

е основна част от нашето разбиране за смисъла на функционирането на икономическите субекти. Искаме и успяваме да бъдем активни и заинтересовани, защото съзнаваме, че носим отговорност пред идните поколения най-вече по отношение на опазването на средата и отношенията помежду ни.

social-responsibility

10 +

години Гората на Беста Мед