Социална отговорност

Гората на БестаМед - Растем заедно!

Корпоративната социална отговорност е основна част от нашето разбиране за смисъла на функционирането на икономическите субекти. Искаме и успяваме да бъдем активни и заинтересовани, защото съзнаваме, че носим отговорност пред идните поколения най-вече по отношение на опазването на средата и отношенията помежду ни.

Именно затова през 2013 г. съдадохме Гората на БестаМед. Това не е кампания, не е еднократно действие. Това е част от нашата мисия, която последователно изпълняваме. Радваме се, че срещаме подкрепата както на членовете на своя екип, така и на общините и наши партньори, с чиято помощ създаваме гора, която да расте заедно с нас и да остане след нас.

Гората на БестаМед всяка година става все по-голяма. До този момент екипът ни засади приблизително 600 дръвчета в цяла България:

От самото си създаване БестаМед има и отстоява кредото, че обществено отговорният бизнес може да подпомогне изграждането на един по-добър свят за всички нас. Свят, изпълнен с устойчиви взаимотношения, построен върху стабилната основа на принципи и ценности.

Компанията ни е последователна в своята социална отговорност. Ние от БестаМед неизменно отстояваме своя обществен ангажимент като социално отговорна и загрижена за обкръжаваща ни среда компания, която гради с идея за устойчиво развитие, опазване на природните богатства и създаването на високоетична култура чрез инициативи на национално и местно ниво.

За нас е от първостепенно значение нашите клиенти, местната общност, доставчиците и партньорите ни да споделят ценностите ни и да работят с грижа за обществото и околната среда.