Организационна структура

Управител

Отдел Човешки Ресурси

Правен Отдел

Корпоративен контрол

Директор Бизнес Развитие

Директор Финанси

Директор Логистика

Директор Международна Търговия

Директор Регулации, качество и производство

Директор Регулации, Осигуряване на качеството и Производство / Член на УС

Отдел Маркетинг

Отдел Търговски представители

Отдел Медицински представители

Финанси

Отдел Продуктово Портфолио

Отдел Информационни технологии

Отдел износ

Отдел Верига доставки

Отдел регулации и регистрации

Отдел осигуряване на качеството

Отдел логистика

Отдел складови операции

Отдел Транспорт