Институции и организации

Изпълнителна Агенция по Лекарствата, www.bda.bg

Федерална служба за безопасност в здравеопазването, www.ages.at

Генерална дирекция по лекарствата , www.fagg-afmps.be

Регулаторна агенция за лекарства и здравни продукти , www.mhra.gov.uk

Федерално министерство на здравеопазването и социалната сигурност, www.bmg.bund.de

Федералният институт за лекарствата и медицинските изделия, www.bfarm.de

Паул Ерлих Институт, www.pei.de

Федерално министерство на защита на потребителите, по прехрана и земеделие, www.bmvel.bund.de

Федерално министерство за защита на потребителите и безопасност на храните (Ветеринарни лекарствени продукти), www.bvl.bund.de

Централен офис на страните за здравословни условия на лекарства и медицински изделия, www.zlg.nrw.de

Националната организация по лекарствата, www.eof.gr

Датската агенция за лекарствата, www.dkma.dk

Държавна агенция по лекарствата, www.sam.ee

Ирландски борд по лекарствата, www.imb.ie

Испанската агенция по лекарствата, www.agemed.es

Министерство на здравеопазването, www.ministerosalute.it

Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, www.pio.gov.cy

Хранителната и ветеринарна служба, vmvt.lt/en/links/

Държавна агенция за контрол на лекарствата, www.vvkt.lt

Членка на борда на храните и ветеринарна служба, www.vet.lt

Лихтенщайн Националната администрация, Офис на контрола върху храните и ветеринарните служби, Контролен орган по лекарствата, www.llv.li

Министерство на здравеопазването, www.etat.lu/MS

Лекарствена правителствена агенция, www.medicinesauthority.gov.mt/

Норвежката агенция по лекарствата, www.legemiddelverket.no

Служба за лекарствените продукти, www.urpl.gov.pl

Португалия, www.infarmed.pt

Национална агенция по лекарствата, Национална Санитарни ветеринарна агенция, www.anm.ro/anmdm/

Държавния институт за контрол на наркотиците, Институт за контрол на състоянието на ветеринарните биологични продукти и лекарства, www.sukl.sk

Агенция на Република Словения за лекарствени продукти и медицински изделия, www.jazmp.si

Национален институт по фармация, Институт за ветеринарномедицинските продукти, www.ogyi.hu

Национална агенция по медицински продукти, www.fimea.fi

Френската агенция за безопасност на здравни продукти, www.ansm.sante.fr

Държавен надзор на общественото здраве, Инспекторат по здравеопазването, www.igz.nl

Борд по оценка на лекарствените продукти, www.cbg-meb.nl

Институт за контрол на наркотиците, www.sukl.cz

Институт за контрол на държавата над Ветеринарни биологини продукти и лекарства, www.uskvbl.cz

Агенция по медицински продукти , www.lakemedelsverket.se