Гората на Беста Мед

Гората на Беста Мед - Растем заедно!

За нас, в Беста Мед грижата и отношението към околната среда са приоритет, мисия и цел. Затова активно работим в посока на опазването й и формирането на отговорно отношение в нас, хората, за да завещаем на бъдещите поколения един по-чист и съхранен свят. Корпоративната социална отговорност е основна част от нашето разбиране за смисъла на функционирането на икономическите субекти. Искаме и успяваме да бъдем активни и заинтересовани, защото съзнаваме, че носим отговорност пред идните поколения за опазването на средата и отношенията помежду ни.
Именно затова през 2013 г. създадохме Гората на Беста Мед. Това не е кампания, не е еднократно действие. Това е част от нашата мисия, която последователно изпълняваме. Радваме се, че срещаме подкрепата както на членовете на своя екип, така и на общините и наши партньори, с чиято помощ създаваме гора, която да расте заедно с нас и да остане след нас.

Гората на Беста Мед - Локации