BMF 2014 – Гората на Беста Мед, Трявна – Детска градина „Светлина“

Горат

45 дръвчета в детска градина „Светлина“ в гр. Трявна. 30 новозасадени дървета за да укрепим гориста местност

През 2014 г. членовете на екипа Bestamed засадиха 45 дървета в детска градина „Светлина“ в гр. Трявна, България и укрепиха гориста местност с 30 новозасадени дървета. Кампанията е в сътрудничество с община Трявна.