За нас

Беста Мед е партньор, на който можете да се доверите

Нашата цел е да осигурим стратегически решения и услуги за компании, чиято дейност е в областта на фармацията. Доверете ни се и ние ще Ви предложим възможно най-добрите резултати, които можете да постигнете. БестаМед е създадена с цел да предоставя решения и услуги на компаниите на българския и европейски фармацевтичен пазар.

Мисия

Мисията на Беста Мед е да направим здравеопазването по-достъпно, като предоставяме на пациентите лекарства и медицински изделия на по-ниска цена от целият европейски пазар.

Изпълняваме мисията си последователно и устойчиво, като укрепваме дългосрочните си отношения и установяваме партньорства в областта на разработването, доставката и позиционирането на продукти на пазара.

Визия

Визията на Беста Мед е компанията да бъде водещ фармацевтичен партньор в паралелната дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки, както и носител на експертиза в ефективни маркетингови решения на фармацевтичния пазар.

Беста Мед е партньор, на когото можете да се доверите!

Ценности

Посветени сме на грижата за безопасността, здравето, околната среда и качеството на фармацевтичния бизнес.

Ние сме отговорни и ангажирани с постигането на най-високи резултати в основната си дейност.

Вярваме в личностното израстване – всеки член на екипа ни е уникален и е наша отговорност да подпомагаме разгръщането на неговия потенциал. Инвестираме в хората, като създаваме подходящата среда за личностното им израстване и създаваме вълнуващи възможности за професионално развитие.

Възприемаме предизвикателствата като възможност, чрез която да докажем своя професионализъм и да се утвърдим като предпочитан партньор.

main-image

10 +

YEARS ON THE MARKET