BMF 2017 – Гората на БестаМед, Бургас – Парк Изгрев

50 дръвчета в Парк Изгрев, с любезното съдействие на Община Бургас

Екипа на Беста Мед посади 50 дръвчета в Парк Изгрев, гр Бургас.