Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Процесът на сериализация и верификация е успешно въведен в БестаМед

Бъдещето пред БестаМед е светло, след като толкова професионално имплементира изключително сложни технологични процеси

Дерек Колман

Член на УС на Ирландската организация за верификация на лекарствата

Управител

Quick Pharm Solutions

Дерек Колман е управляващ директор на Quick Pharm Solutions, които са доставчици на софтуерни и хардуерни решения по Европейската директива за  фалшифицираните лекарства. Дерек и неговият екип са проектирали EasyFMD като решение, което би позволило на аптеките, болниците и търговците на едро ефективно да отписват продукти от националните хъбове.

 

 

 

Дерек  Колмън е член на управителния съвет, представляващ сектора на паралелната дистрибуция, в Ирландската организация за верификация на лекарствата. Участвал е в 2 одита по Добра производствена практика, възложени от EAEPC. 

Завършил ли е процесът по сериализация в БестаМед?

Директивата за предотвратяване на навлизането на фалшифицираните лекарства във веригата за лекарствоснабдяване е много сложен проект, а за паралелните дистрибутори сложността е още по-голяма, тъй като те трябва да обхванат входящите баркодове , за да започнат производствения си процес.

През последните месеци Quick Pharm Solutions работи в тясно сътрудничество с БестаМед, за да гарантира, че целият процес протича гладко и са спазени сроковете, които сме си поставили.

Последният етап от финализирането на хардуерната инсталация беше инсталирането на система за печат и пускането в експлоатация на софтуера Direct Connect Manager. Този етап бе успешно приключен на 16 ноември. Да, процесът в БестаМед е успешно завършен и въведен в добрата им производствена практика.

Колко компании трябва да се включат в хъба на EMVO и колко са те към момента?

Към днешна дата – 21 ноември 2018 – има 351 свързани компании от общо 2500. Компаниите трябва да се свързват към EMVO чрез https://emvo-medicines.eu/

Каква допълнителна безопасност и качество добавя процесът на сериализация и верификация, имплементиран от БестаМед?

Сега, когато БестаМед въведоха системата за сериализация, фармацевтите и пациентите вече могат да бъдат напълно сигурни, че сериализираните лекарства на БестаМед са с най-високо качество и отговарят на всички изисквания съгласно Директивата за предотвратяване на навлизането на фалшифицираните лекарства във веригата за лекарствоснабдяване.

Моля, споделете повече за иновациите и технологиите в този процес?

Тъй като БестаМед е едновременно и притежател на разрешение за употреба, и търговец на едро, те трябва да се свързват с различни системи. Като търговец на едро, БестаМед трябва да се свърже с националния център на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ), а като производител – с европейския център.

Използването на софтуера EasyFMD за свързване с националния хъб на БОВЛ позволява на БестаМед да извършва всички дейности, които се изискват в качеството му търговец на едро.

Използването на софтуера ни Direct Connect Manager, свързващ се с европейския център (EMVO), позволява на БестаМед да изпълнява всички дейности, които са изискуеми в качеството му на дистрибутор и ПРУ от паралелен внос.

И двете софтуерни програми работят с конвейрните системи  на Quick Pharm Solutions, които позволяват високоскоростно улавяне на входящите пакети и отделно печатане на 2D баркодовете.

Как оценявате процеса на имплементиране и компетенциите на БестаМед?

От самото начало на този проект екипът на БестаМед се посвети напълно на  всички новости и предизвикателства, свързани с този процес. Количество нова информация и броят на процедурите, които трябва да бъдат разбрани и въведени на практика, е огромен. На всички етапи сътрудничеството и съвместната работа между нашите 2 компании ние успяхме да постигнем целите си и да спазим всички заложени срокове.

Какви са впечатленията Ви от процеса на сътрудничество?

За нас беше удоволствие да работим с целия екип в БестаМед по този проект, като техният положителен подход към работата създаде цялостно усещане за удовлетвореност от съвместното ни сътрудничество. Знам, че бъдещето за компанията е много светло, след като с такъв професионализъм се справи с подобно огромно голямо предизвикателство.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*