Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Паралелният внос в България изостава поради нормативни пречки

Капитал Здраве 23 ноември 2018

Недостигът на лекарства е световен проблем и гореща тема в Европейския съюз. Причините за него за мултифакторни и износът не е сред водещите от тях. Многократно сме цитирали световни и европейски доклади, които са категорични, че производствените проблеми и регулациите вземат сериозен превес. Доказателство, че паралелната дистрибуция не генерира липси, е наличието на недостиг в държави като САЩ или Сърбия, където паралелна търговия не се извършва.

Като обществено ангажирана неправителствена организация тази година приоритет на БАРПТЛ бе да търси ефективно решение на проблемите, свързани с достъпа до лекарства.

Асоциацията стартира програма за сътрудничество с пациентите, която бе разписана в Меморандум за сътрудничество. Федерация Български пациентски форум и БАРПТЛ декларираха, че обединяват действията си в името на гарантиран достъп на българските пациенти до терапия и постигане на ефективна нормативна рамка, която не просто поставя ограничения, а създава възможности на бизнеса да осигурява необходимите лекарствени продукти навреме.

БАРПТЛ изгради първата у нас интернет-платформа за сигнали за недостиг на лекарства, която функционира вече 6 месеца. Така допринасяме за изпълнението на приоритетите на работната група на ЕМА „Към подобряване на наличностите на лекарства в ЕС“. Приносът ни е в подобряването на двустраната комуникацията по проблемите на лекарствоснабдяването с гражданите, насърчаването на сътрудничеството със заинтересованите страни и достъп на обществеността до ясна и полезна информация относно проблемите с наличността на лекарства и прекъсванията на доставките в целия ЕС.

 

53% от недостига на лекарства у нас е заради липса на внос

Междинните резултати от нашето национално онлайн проучване показаха, че в 53% от случаите решението на недостига се крие във вноса и бързите вътреобщностни доставки. Сигналите от пациентите касаят дерегистрирани лекарства, продукти с трайно или временно преустановен внос в България. Друг основен извод е, че липсата на информация е причина за 65% от сигналите. 20% са приключените случаи с предоставена информация къде лекарството е налично, а при над 60%  подателите са насочени към лекуващия ги специалист.

Онлайн платформата на БАРПТЛ за сигнализиране на недостиг в цифри:

 • 53% от сигналите за недостиг биха се решили чрез внос
 • 65% от сигналите се дължат на липса или на некачествена информация
 • 42% от сигналите идват от София, над 80% са от големите градове
 • 20% са хората насочени към аптека в близост за получаване на лекарството си
 • 66% са насочени към лекуващите ги лекари за консултиране на терапията си поради липса на внос, нерегистрирани у нас продукти или при търсене в аптеки на болнични продукти
 • Средното време за обратна връзка е под 24 часа
 • Разрешаването на сигналите средно е до 32 часа от подаването им

 

Времето за обратна връзка до адресантите е до 12 часа, а до решаване на казуса се стига до 32 часа, което се оценява високо от подалите сигнал. За всеки намерен продукт е получена писмена или телефонна обратна връзка за успешното снабдяване на пациента с необходимото лекарство. Платформата продължава да приема и обслужва сигнали за недостиг.

 

Основните причини за сигнализиране на недостиг:

 • 51 продукта са сигнализирани, защото не са открити в първата аптека в населеното място, като същевременно е налично в други аптеки в града
 • 50 продукта са с преустановен внос или преустановени продажби на българския пазар
 • 29 лекарства нямат регистрация в България
 • 9 са болничните продукти, които не е възможно да бъдат налични в открита аптека
 • 8 продукта са с временно преустановен внос

 

Не забраните и дискриминативните мерки, а насърчаването на вноса ще доведе до преодоляване на дефицита на лекарства

Изводът, че е необходим внос и повече информация, потвърждава задачата ни да водим активен диалог за постигане на адекватна и недискриминативна нормативна рамка, която обезпечава наличността на лекарства у нас. Знаем, че само чрез такава законова и подзаконова инфраструктура биха се разрешили в голяма степен ситуациите с липса и недостиг на лекарствени продукти в България и ще бъде обезпечен достъпът на пациентите в България до разнообразието от лекарствата във всички страни в Европа, а не само регистрираните на местния пазар.

Необходими са спешни промени в Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. От 2014 година този поднормативен акт установи потиворечащ на закона рестриктивен режим, който възпрепятства паралелния внос на конкурентни цени и ограничава достъпа на пациентите до лекарства. Изискването за повторно рефериране на цената на лекарствата от паралелен внос на практика обезмисля и прави невъзможно осъществяването му за нови продукти през последните 4 години. Това е причина от 128 разрешения на лекарства от паралелен внос, на пазара у нас да се търгуват само 75. Сред тях са лекарства за диабет, хипертония, болков синдром, които пациентите заплащат 100% и не са обект на реимбурсация. Това прави понижаването на цената им още по-значимо за пациентите. Тяхната стойност след навлизането на лекарствата от паралелен внос реално се е понижила с между 20 и 40%.

Отпадане на повторното рефериране за паралелен внос и бързи вътреобщностни доставки – силни лостове за предотвратяване на недостига на лекарства

Нашето настояване е с промени в Наредбата за цените на лекарствените продукти, да се въведе регламент, с който паралелно внесеният продукт да се ползва от вече направената регистрация от първовносителя. Лекарствените продукти от паралелен внос трябва да получават цената на вече съществуващия в регистрите НСЦРЛП лекарствен продукт.

Измененията, за които от години настояваме в ЗЛПХМ са в няколко насоки. Основното предложение на БАРПТЛ, което е изключително важно за пациентите, е да бъде разрешен паралелният внос на лекарства, които са със заличена регистрация в България, поради причини, които не са свързани с лекарствената безопасност. Именно заради тях много български пациенти са се превърнали в пътуващи купувачи на лекарства от съседни и не толкова близки държави.

Предлагаме при установяване на недостиг да се дава възможност за бърза вътреобщностна доставка от паралелните дистрибутори. Към момента само притежателите на разрешение за употреба на конкретния продукт могат да извършват тази доставка с разрешение на ИАЛ, а в наше лице институциите могат да разчитат на още една възможност за бързо и качествено обезпечаване на достъпа до лекарства, което е в интерес на обществото и здравната система.

Има редица примери за бърз внос и адекватна намеса на паралелните дистрибутори в Европа. В България такъв има от лятото на миналата година, когато за няколко месеца възникна липса на лекарство за сърдечно-съдови заболявания и  производителят декларира, че не може да осигури количества за българския пазар. Двама паралелни дистрибутори обезпечиха доставките за цялото лято и пациентите не усетиха недостиг и не им се наложи да преминат през промяна на терапиите си. Казусът тук е, че и двамата паралелни вносители по случайност към момента са имали действащи разрешения за употреба за паралелен внос. Целта ни е не да разчитаме на случайни съвпадения, а да съществува нормативно уредена процедура за бърз внос в случай на кризисна ситуация.

БАРПТЛ заявява своя ангажимент да продължава да бъде стратегически и надежден партньор на институциите и да работи в защита на обществения интерес. Паралелните дистрибутори имат капацитета и експертизата да създават решения в случай на недостиг и да го предотватяват. Разбирането и насърчаването на паралелната дистрибуция на национално ниво ще продължи да бъде наша основна задача и вярваме, че ще постигнем конструктивни решения съвместно с институциите в името на българските пациенти.

 

Боряна Маринкова
Изпълнителен директор на БАРПТЛ

Боряна Маринкова отговоря за изпълнението на целите на БАРПТЛ за обезпечаване на достъпа на българските пациенти с качествени и ефективни лекарствени продукти при конкурентни условия и иницииране на промени за бърз паралелен внос на лекарства в недостиг. Има 11 години опит като маркетинг директор на „Токуда болница“ от самото откриване на най-голямата частна болница в България. В периода 2012 – 2017 година оглавява връзките с обществеността на Националното сдружение на частните болници. Завършила е магистратура по Маркетинг в УНСС през 2004. Преминала е две сертификационни програми в BEIED – Professional Marketing Management и Professional Executive Management през 2015. В момента е докторант по Публична администрация.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*