Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Работим за по-широк достъп до лекарства от единния европейски пазар

Целим да бъдем партньор с най-високо доверие за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия от паралелна дистрибуция в България

 

Капитал Здраве, 23 ноември 2018 година

Милена Иванова
Управител на БестаМед АД

 

БестаМед е притежател на разрешения за употреба от паралелен внос на лекарства и медицински изделия  с експертиза в предоставянето на стратегически решения и услуги  във фармацевтичния сектор. Съучредител на БАРПТЛ и член на Европейската асоциация на еврофармацевтичните компании.

Вие сте една от компаниите, които най-активно развива паралелния внос в България, какви са възможностите и предизвикателствата пред Вас?

Възможностите са свързани с обезпечаването на достъпа на българските пациенти до мащаба на големия пазар на ЕС, където предлагането многократно надвишава националното. Всички лекарства и медицински изделия в ЕС са разрешени за употреба по еднакви правила и процедури, което предполагабез никакви пречки да могат да бъдат разпространявани във всяка държава-членка.  През последните 3-4 години у нас се увеличи броят на лекарствата и изделията, които са паралелно внесени. Това допринася за понижаване на цените им по естествен пазарен начин и до увеличаване на конкуретноспособността на участниците във веригата на лекарствоснабдяване.

Предизвикателство е все още силно рестриктивната към паралелния внос подзаконова нормативна уредба. Необходими са промени в Наредбата за цени, защото тя  възпира пускането на пазара на лекарства с рецепта от паралелен внос. Така не можем да разгърнем пълния мащаб за постигане на повече ползи за пациентите и търговците на едро и дребно.

Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина също има нужда от допълнения, за да може максимално бързо да се реагира при ситуации на недостиг или липса на лекарства в България, които в същото време са налични в други страни в ЕС.

Предизвикателство има и в необходимостта от синхронизиране с инструкции на Европейската комисия, определящи ясно, че различни по размер опаковки могат да бъдат разрешени за употреба от паралелен внос. В момента това у нас не е възможно и е в ущърб и на пациентите, и на целия здравен сектор.

Какви са  предимствата за пациентите от паралелния внос?

На първо място е ценовата конкуренция. Търговците на дребно, които предлагат в асортимента си лекарства от паралелен внос, обикновенно намаляват цената на продукта.  В много ситуации сме алтернативен доставчик при временен недостиг – в 3 случая осигурихме лекарства за пациентите, защото първовносителите имаха производствени или логистични проблеми.

БестаМед участва в пилотната фаза за верификация на лекарствата. Какви са вашите технологични нововъдения и процеси?

За всички граждани на ЕС тя означава по-висока сигурност и защита срещу навлизане на фалшифицирани лекарства в единния пазар. Всеки оператор избира какво ИТ решение да ползва, но е задължен да го прилага след 9 февруари 2019 г. Ние се спряхме на ирландски доставчик, чиято технология съчетава комплексни функционалности за оптимизиран и ускорен процес на верификация. Преминахме успешни тестове в пилотната фаза и можем да твърдим, че сме едни от първите у нас с функционираща система за верификация.

Ваша теза е, че лекарствата от паралелен внос са с допълнителна гаранция за безопасност.

Да. Те са обект на двойна проверка при регистрация – един път от агенцията по лекарства на страната източник и втори път от ИАЛ у нас. Адаптирането на опаковката се извършва в среда на добра производствена практика (GMP), в каквато се произвеждат същите лекарствени продукти. Поставя се стикер на блистер, саше, флакон и това удостоверява, че продуктът е преминал през всички одобрени от ИАЛ етапи и процедури.

Вече шеста година БестаМед засажда гори в страната. Разкажете ни за този проект.

Гората на БестаМед е израз на ценностите ни за грижа за средата, в която живеем, работим, отглеждаме, възпитаваме и образоваме децата си. Можем да сме здрави, успешни и  щастливи само когато полагаме грижи за света около нас. Това ни окрили за каузата ни за социална отговорност: Гората на БестаМед – Растем заедно! От 2013 до сега Гората на БестаМед достигна 400 дръвчета в цялата страна – Боровец, Трявна, Стара Загора, София, Бургас и Пловдив. Залесяването е израз на разбирането ни за устойчиво развитие, опазване на природните богатства и създаване на високоетична култура.  Гората на БестаМед е нашата философия за принос към обществото, която целият ни екип изповядва. Засаждаме гора, която да расте заедно с нас.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*