Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

EAEPC се преименува на Affordable Medicines Europe

Днес Европейската асоциация на евро-фармацевтичните компании, EAEPC, промени името си на Affordable Medicines Europe – „Достъпни лекарства Европа“. Това бе обявено в Брюксел в рамките на събитие, на което бяха представени нови проучвания за икономиите на разходи, генерирани благодарение на паралелен внос през 2018 г. в Полша, Германия, Швеция и Дания. Общо спестяванията за здравните системи и пациентите в четирите страни възлизат на 3,2 милиарда евро за 2018, което спомага лекарствата да са по-достъпни.

Име, което отразява мисията на индустрията

Всеки ден паралелни дистрибутори идентифицират разликите в цените на лекарствата през европейските граници и благодарение на единния пазар на ЕС спомагат за общият ефект на намаляване на цените от една държава-членка в друга. Въвеждайки конкуренция, дистрибуторите поставят под въпрос възможностите на фармацевтичните производители да извлекат максималната цена във всяка държава – особено за лекарствата с активен патент.

„Новото ни име отразява по-добре смисъла на нашата индустрия; да направим лекарствата по-достъпни за здравните системи и пациентите в ЕС. Ние ефективно се борим с геоблокирането на лекарства в безопасна и регулирана рамка в името на всеки един пациент“, заяви председателят на Достъпни лекарства Европа Йорг Гелер.

Значителни икономии на разходи за системите на здравеопазване в ЕС

Достъпни лекарства Европа публикува доклад, който обобщава резултатите от редица нови проучвания, анализиращи спестяванията, генерирани в Полша, Германия, Швеция и Дания през 2018 г.; съответно 124 милиона евро в Полша, 2,8 милиарда евро в Германия, 235 милиона евро в Швеция и 82 милиона евро в Дания. Общият обем спестени разходи за лекарства благодарение на паралелната дистрибуция възлизат на 3,2 милиарда евро. „Тези нови проучвания потвърждават това, което от десетилетия се повтаря от платците в здравеопазването; паралелният внос е жизненоважен за поддържането на достъпа до лекарства. Това касае не само западните страни в ЕС, но и на пазари като Полша, където паралелният внос расте бързо“, продължи Йорг Гелер.

“Достъпността е на първо място в политическата програма за здравеопазване и с 3,2 милиарда евро спестявания само за четири страни през 2018 г. нашата индустрия очевидно е най-ефективният инструмент, който се предлага на политиците днес “, заключи Йорг Гелер.

Намаляването на недостига на лекарства е част от нашия принос

В момента ЕС е изправен пред сериозен недостиг на лекарства и проблемът се изостря през последните няколко години. Той се дължи основно на проблеми с доставките и ограничения от производителите, а паралелната дистрибуция допринася за преодоляването му. “През последната година спомогнахме за преодоляване на недостига на лекарства в Дания, Испания, Великобритания и др. Въпреки че трябва да се намерят дългосрочни решения на проблемите с доставките и ограниченията, ние продължаваме да обслужваме пациентите ежедневно“, каза още Йорг Гелер.

Affordable Medicines Europe представлява европейската лицензирана индустрия за паралелна дистрибуция, неразделна част от европейския фармацевтичен пазар, която добавя стойност за обществото чрез въвеждане на ценова конкуренция за патентовани лекарства и допълнителен компонент на безопасност на продуктите. Ние представляваме 120 компании в 23 държави-членки на ЕС / ЕИП. Членовете ни представляват приблизително 80% от общия обем на паралелния пазар на внос в ЕС / ЕИП. Членовете ни са само компании, лицензирани търговци на едро (БВП) със сертификати за добра дистрибуторска практика (за износ и внос). Освен това всички наши членове са сертифицирани съгласно изискванията за добра производствена практика.

Материали

Приложени материали и факти са достъпни тук: www.affordablemedicines.eu