Dear Reader,

As from today, the European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC) has changed its name to Affordable Medicines Europe. We hope you will appreciate this new name, which reflect more directly our industry’s raison d’être; to make medicines more affordable for European healthcare systems and patients. We represent more than 120 companies in 23 EU/EEA countries, responsible for more than 80% of the total parallel industry turnover of 5.5 billion Euro/year.

Every day, we identify price differences of medicines across European borders, and thanks to the EU Single Market, we can transfer those lower prices from one Member States to another. This way, we challenge pharmaceutical manufacturers’ possibility to extract the maximum price in every country – especially on patented medicines – by introducing competition. For the patient we effectively fight geo-blocking of medicines in a fully regulated and safe framework.

A series of studies have substantiated the considerable savings our industry generates via the introduction of competition. Today we have also the pleasure to publish a report summarising four new studies confirming the savings generated in 2018 in Poland, Germany, Sweden, and Denmark. We are proud to have confirmed, that as a rule of thumb; for every 1 Euro of turnover in our industry, we generate a saving of 1 Euro for the healthcare systems. Please find the report attached to this letter and all the studies on www.affordablemedicines.eu.

From Estonia to Portugal, from Norway to Bulgaria, today we are also especially proud to alleviate shortages all over Europe by importing medicines in shortage. That is also why we have been one of the initiators of the #FillTheGap campaign. You are invited to join this effort.

As an industry, we are aware of the heavy responsibility that rests on our shoulders when it comes to the parallel exports of medicines. While often accused of causing shortages, this is not our experience. In fact, more than 50% of our supply comes from the top 11 high-income EU/EEA countries. Shortages, on the contrary, are primarily caused by production issues beyond Europe’s borders.  Nonetheless, as an industry we are fully committed never to export medicines in shortage and work towards a regulatory framework where all EU Member States enjoy the competitive advantages of parallel import without risk of shortages elsewhere. In short, a healthy EU eco-system for parallel distribution of medicines.

We are working in parallel for a better deal. We look forward to working with you as well.

Днес Европейската асоциация на евро-фармацевтичните компании, EAEPC, промени името си на Affordable Medicines Europe – „Достъпни лекарства Европа“. Това бе обявено в Брюксел в рамките на събитие, на което бяха представени нови проучвания за икономиите на разходи, генерирани благодарение на паралелен внос през 2018 г. в Полша, Германия, Швеция и Дания. Общо спестяванията за здравните системи и пациентите в четирите страни възлизат на 3,2 милиарда евро за 2018, което спомага лекарствата да са по-достъпни.

Име, което отразява мисията на индустрията

Всеки ден паралелни дистрибутори идентифицират разликите в цените на лекарствата през европейските граници и благодарение на единния пазар на ЕС спомагат за общият ефект на намаляване на цените от една държава-членка в друга. Въвеждайки конкуренция, дистрибуторите поставят под въпрос възможностите на фармацевтичните производители да извлекат максималната цена във всяка държава – особено за лекарствата с активен патент.

„Новото ни име отразява по-добре смисъла на нашата индустрия; да направим лекарствата по-достъпни за здравните системи и пациентите в ЕС. Ние ефективно се борим с геоблокирането на лекарства в безопасна и регулирана рамка в името на всеки един пациент“, заяви председателят на Достъпни лекарства Европа Йорг Гелер.

Значителни икономии на разходи за системите на здравеопазване в ЕС

Достъпни лекарства Европа публикува доклад, който обобщава резултатите от редица нови проучвания, анализиращи спестяванията, генерирани в Полша, Германия, Швеция и Дания през 2018 г.; съответно 124 милиона евро в Полша, 2,8 милиарда евро в Германия, 235 милиона евро в Швеция и 82 милиона евро в Дания. Общият обем спестени разходи за лекарства благодарение на паралелната дистрибуция възлизат на 3,2 милиарда евро. „Тези нови проучвания потвърждават това, което от десетилетия се повтаря от платците в здравеопазването; паралелният внос е жизненоважен за поддържането на достъпа до лекарства. Това касае не само западните страни в ЕС, но и на пазари като Полша, където паралелният внос расте бързо“, продължи Йорг Гелер.

“Достъпността е на първо място в политическата програма за здравеопазване и с 3,2 милиарда евро спестявания само за четири страни през 2018 г. нашата индустрия очевидно е най-ефективният инструмент, който се предлага на политиците днес “, заключи Йорг Гелер.

Намаляването на недостига на лекарства е част от нашия принос

В момента ЕС е изправен пред сериозен недостиг на лекарства и проблемът се изостря през последните няколко години. Той се дължи основно на проблеми с доставките и ограничения от производителите, а паралелната дистрибуция допринася за преодоляването му. “През последната година спомогнахме за преодоляване на недостига на лекарства в Дания, Испания, Великобритания и др. Въпреки че трябва да се намерят дългосрочни решения на проблемите с доставките и ограниченията, ние продължаваме да обслужваме пациентите ежедневно“, каза още Йорг Гелер.

Affordable Medicines Europe представлява европейската лицензирана индустрия за паралелна дистрибуция, неразделна част от европейския фармацевтичен пазар, която добавя стойност за обществото чрез въвеждане на ценова конкуренция за патентовани лекарства и допълнителен компонент на безопасност на продуктите. Ние представляваме 120 компании в 23 държави-членки на ЕС / ЕИП. Членовете ни представляват приблизително 80% от общия обем на паралелния пазар на внос в ЕС / ЕИП. Членовете ни са само компании, лицензирани търговци на едро (БВП) със сертификати за добра дистрибуторска практика (за износ и внос). Освен това всички наши членове са сертифицирани съгласно изискванията за добра производствена практика.

Материали

Приложени материали и факти са достъпни тук: www.affordablemedicines.eu