Тезата бе застъпена на Курс по лекарствени регулации 2018, организиран от Българската асоциация за лекарствена информация

Възможностите на паралелния внос да бъде решение в случай на недостиг на лекарства и устойчив партньор на участниците във веригата на лекарствоснабдяване, представи Антон Манолев, мениджър Контрол на качеството в БестаМед, на Курс по лекарствени регулации, организиран от Българската асоциация за лекарствена информация. Членът на екипа на най-големия паралелен вносител у нас участва в качеството си на представител на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства.

Курсът по лекарствени регулации се проведе на 19 октомври в хотел „Форум“ в София с участието на 140 представителите на регулаторните органи, индустрията и академията. БАРПТЛ участва с презентация на тема „В търсене на решение за недостига на лекарства“.

Антон Манолев представи резултатите от проведеното онлайн проучване на БАРПТЛ за периода юни – септември 2018. В 53% от случаите решението се крие във вноса и бързите вътреобщностни доставки, тъй като сигналите касаят дерегистрирани лекарства, продукти с трайно или временно преустановен внос в България. Друг основен извод е, че липсата на информация е причина за 65% от сигналите. 20% са приключените случаи с предоставена информация къде лекарството е налично, а в над 60% подателите са насочени към лекуващия ги специалист. Сигналите се отнасят до общо 120 продукта, което показва, че 34% от тях засягат продукти с повече от 1 сигнал. Всеки автор е получил обратна връзка в рамките на 24 часа, а средното време за пълна обработка на един казус е 32 часа.

Представителят на БестаМед разясни и процеса на преопаковане и поставяне на стикери на лекарствените продукти от паралелен внос, което дава допълнителна гаранция за произход и безопасност на лекарствата.

Манолев разясни и че са необходими промени в Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, а именно да се отмени противоречащия на закона рестриктивен режим, въведен през 2014, който възпрепятства вноса на конкурентни цени и ограничава достъпа на пациентите до лекарства. За да бъде насърчена възможността паралелната дистрибуция да дава повече обществена полза, той припомни усилията на БАРПТЛ за промени в Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина. Насоките, в които паралелните дистрибутори работят за постигане на разбиране от законодателя, са за предвиждане на норма за разрешаване на внос на дерегистрирани продукти, поради причини, несвързани с лекарствената безопасност и регламентиране на бързите вътреобщностни доставки.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*