Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

БестаМед представи възможностите на паралелния внос

Тезата бе застъпена на Курс по лекарствени регулации 2018, организиран от Българската асоциация за лекарствена информация

Възможностите на паралелния внос да бъде решение в случай на недостиг на лекарства и устойчив партньор на участниците във веригата на лекарствоснабдяване, представи Антон Манолев, мениджър Контрол на качеството в БестаМед, на Курс по лекарствени регулации, организиран от Българската асоциация за лекарствена информация. Членът на екипа на най-големия паралелен вносител у нас участва в качеството си на представител на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства.

Курсът по лекарствени регулации се проведе на 19 октомври в хотел „Форум“ в София с участието на 140 представителите на регулаторните органи, индустрията и академията. БАРПТЛ участва с презентация на тема „В търсене на решение за недостига на лекарства“.

Антон Манолев представи резултатите от проведеното онлайн проучване на БАРПТЛ за периода юни – септември 2018. В 53% от случаите решението се крие във вноса и бързите вътреобщностни доставки, тъй като сигналите касаят дерегистрирани лекарства, продукти с трайно или временно преустановен внос в България. Друг основен извод е, че липсата на информация е причина за 65% от сигналите. 20% са приключените случаи с предоставена информация къде лекарството е налично, а в над 60% подателите са насочени към лекуващия ги специалист. Сигналите се отнасят до общо 120 продукта, което показва, че 34% от тях засягат продукти с повече от 1 сигнал. Всеки автор е получил обратна връзка в рамките на 24 часа, а средното време за пълна обработка на един казус е 32 часа.

Представителят на БестаМед разясни и процеса на преопаковане и поставяне на стикери на лекарствените продукти от паралелен внос, което дава допълнителна гаранция за произход и безопасност на лекарствата.

Манолев разясни и че са необходими промени в Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, а именно да се отмени противоречащия на закона рестриктивен режим, въведен през 2014, който възпрепятства вноса на конкурентни цени и ограничава достъпа на пациентите до лекарства. За да бъде насърчена възможността паралелната дистрибуция да дава повече обществена полза, той припомни усилията на БАРПТЛ за промени в Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина. Насоките, в които паралелните дистрибутори работят за постигане на разбиране от законодателя, са за предвиждане на норма за разрешаване на внос на дерегистрирани продукти, поради причини, несвързани с лекарствената безопасност и регламентиране на бързите вътреобщностни доставки.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*