Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

БестаМед подкрепи научен форум на семейните лекари

Компанията изпълнява мисията си за обезпечаване на пациентите със съвременна и достъпна за тях терапия

БестаМед подкрепи Десетата научна среща-обучение на Сдружение на обучители и изследователи в България по Обща медицина (СОИБОМ) „Пътят на пациента със сърдечно-съдови заболявания – диагностично, комуникативно и терапевтично предизвикателство“ – модул 1, която се проведе във Велинград в периода 29 -31 март 2019 г. и премина при забележителен интерес от страна на общо практикуващите лекари.

Десетата научна среща-обучение на Сдружението на обучители и изследователи в България по Обща медицина (СОИБОМ) бе първа за 2019 година и бе с основен фокус ролята на семейния лекар в цялостната грижа за пациентите със сърдечно-съдови заболявания и по-специално хипертония.

Мисията на БестаМед е обезпечаване на достъпа до съвременна терапия за пациентите, чиято основа се изгражда в първичната медицинска помощ. БестаМед си е поставила за цел да бъде партньор на специалистите по Обща медицина и семейните лекари с оглед пациентите да достигат до качествени лекарствени продукти с доказан произход и на конкурентни цени.

Специални гости на срещата бяха д-р Иван Маджаров – председател на УС на БЛС и д-р Фердинандо Петрацуоли – заместник-председател на EGPRN (European General Practice Research Network).  Д-р Петрацуоли връчи сертификати за завършен обучителен курс на EGPRN за изследователи в общата медицина, който се провежда онлайн със съдействието на СОИБОМ.

На срещата бяха представени и научните проекти, по които работи в момента сдружението – оценка на приложимостта на таблиците SCORE в ежедневната практика на българските семейни лекари, изследване на предпочитанията за употреба на НСПВС в общомедицинската практика, превод и валидиране на български на Working Alliance Inventory Short Revised (WAI-SR) – инструмент за оценка на връзката лекар-пациент.

Сдружението на обучители и изследователи в България по обща медицина (СОИБОМ) е основано от група общопрактикуващи лекари през март 2015 година. СОИБОМ е член на EGPRN и WONCA – Световната организация на семейните лекари. Целта на сдружението е да подпомага следдипломното обучение на специалистите по Обща медицина, да защитава интересите им, да спомага за популяризиране на научните постижения в областта и подпомага внедряването им в ежедневната практика. За постигане на тези цели СОИБОМ организира минимум две научни срещи-обучения годишно, на които присъстват десетки общопрактикуващи лекари. Избраният формат на срещите-обучение в малки групи от специалисти позволява по-високо ниво на взаимодействие между тях, възможност за споделяне на проблемите и представянете на ефективни решения.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*