Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

БАРПТЛ подкрепя защитата на пациентите от фалшиви лекарства

Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства участва активно в действията на Българската организация за верификация на лекарствата за защита на пациентитите от фалшифицирани лекарства.

БАРПТЛ участва в среща на БОВЛ и ИАЛ с пациентските организации в България.

Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) активно поддържа инициативите и действията на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) за защита на пациентитите от фалшифицирани лекарства. Ръководството на БАРПТЛ при свое участва и бе съорганизатор на БОВЛ, заедно с БАТЕЛ, и Изпълнителната агенция зучаства с пациентските организации в България с пациентските организации в България.

Събитието, което се проведе на 11 декември 2017 година, бе открито от изпълнителния директор на ИАЛ доц. Асена Стоименова. Доц. Стоименова запозна присъстващите над 20 представители на пациентските организации в България какво означава “фалшиво лекарство” и с промените, свързани с въвеждането на мерките за безопасност срещу фалшифицираните лекарства и подчерта важността на прилагането им във връзка с безопасността на пациентите.

Г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, направи подробна презентация с примери за фалшифицирани лекарства и тяхното разпространение в Европа и света. Г-жа Паунова представи напредъка на България във връзка с имплементирането и изпълнението на изискванията на Директивата и Регламента срещу фалшифицираните лекарства и предимствата на системата за верификация за пациентите.

Представителите на пациентските организации изразиха готовност да участват в провеждането на широка информационна кампания за населението в края на 2018 г.

БАРПТЛ е съучредител на БОВЛ и една от браншовите организации, ангажирана с действия в изпълнение на Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*