Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Съживява се реимпортът на лекарства

Ако паралелният износ има неблагоприятни последици върху задоволеността на пазара у нас, то паралелният внос би трябвало да действа в обратна посока – подобряване снабдяването с лекарства и оказване на натиск за понижаване на цените им.
Бързи темпове на нарастване на реимпорта

Към средата на годината внасяните продукти са 92. Вярно е, че на фона на 500те реекспортирани медикаменти това е много малко, но пък увеличението им е със завидни темпове. За първото полугодие на 2017 разрешените за внос лекарства са 35 – малко повече от тези, разрешени за 12те месеца на предишната 2016. Регистрирани за реимпорт пък до 2015 са били не повече от 5 продукта.
Страни – източници на паралелния внос

Търговците, които внасят лекарства, са малко. Но за сметка на това списъкът със страните, от които идват продуктите, става все по-дълъг. При това са предимно от Европа – Германия, Франция, Италия, Чехия, Швеция, Полша, Австрия и т. н.
Внасят се предимно лекарства без рецепта

Интерес представляват болкоуспокояващите, нестероидните противовъзпалителни, противоалергичните, продукти за възпалено гърло и т. п. Вносителите все по-често обръщат внимание и на медикаментите, отпускани с рецепта – препарати за контрол на хипертонията, на диабета, както и на антибиотиците. От бранша твърдят, че съотношението е вече 2:1 в полза на продуктите без лекарско предписание.
Паралелният внос е спъван от тежката процедура за регистрацията на цените у нас

Нарастването на реимпорта се спъва от изискването търговците да регистрират цените на внасяните лекарства по правилата, валидни за първичния внос, извършван от собствениците на разрешителните за употреба. Понеже процедурата понякога се оказва непреодолима, преди няколко месеца вносителите я обжалваха пред Върховния административен съд. Резултат няма.

Това навежда на подозрения за нарочно ограничаване на възможностите за паралелен внос и съответно предотвратяване на снижаването на цените на реимпортираните лекарства. За илюстрация – цената на един от широко използваните нимезулиди за две години е намаляла почти два пъти – от 8,51 € на 4,57 €. Поевтиняване, макар и в по-скромни размери, се наблюдава при доста от продуктите, обект на реимпорт.

Източник: http://azpizal.bg/съживява-се-реимпортът-на-лекарства

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*