Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Системата за верификация на лекарствени продукти на БестаМед премина успешни пилотни тестове

БестаМед получи отлична оценка от Българската организация за верификация на лекарствата при проведените  на място тестове  на 24 август 2018 година

Една от първите функциониращи у нас системи за верификация на лекарствени продукти в търговията на едро премина успешни пилотни тестове. Това е системата, внедрена от БестаМед – най-големият доставчик на лекарствени продукти от паралелен внос и един от прогресивно развиващи се дистрибутори на територията на България. Целта на верификацията е да се защитят пациентите от фалшиви лекарства и да се обезпечи безопасността на лекарствоснабдяването по цялата верига.

Фалшивите лекарства представляват все по-голям риск в световен мащаб. За да се предотврати навлизането и разпространението на фалшифицирани лекарства в законната дистрибуторска верига фармацевтичният сектор обедини усилията си в разработване на система за верификация, която да може да проверява дали лекарствените продукти са автентични. Системата има за цел да се съобрази с новите изисквания на ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и да осигури снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.

Тестовете в БестаМед бяха извършени на 24 август 2018 от Българската организация за верификация на лекарствата,   като от екипа на БОВЛ присъстваха изпълнителният директор на БОВЛ г-жа Илиана Паунова и г-н  Николай Цветанов. Те посетиха логистичния център на БестаМед, в който системата за верификация се прилага от началото на месец юли в рамките на пилотната програма за изпълнение на Директивата на ЕС за борба с навлизането на фалшиви лекарства на територията на Европейския съюз.

Екипът от представители на БОВЛ и на Бестамед проигра на място в реално време всички сценарии на верификация и отписване, за да се провери дали системата отчита коректно различните хипотези на цялостна проверка на произхода на лекарствените продукти. Резултатите от пилотните тестове показаха, че системата на БестаМед работи безотказно при всеки един от тестваните сценарии. Общата оценка на БОВЛ бе отлична. Доставчикът на ИТ решението за верификация, което използва Бестамед, е QPS – Quick Pharma Solutions, а наименованието на самото решение е Easy FMD.

БестаМед е създадена с цел да предоставя решения и услуги на компаниите на българския и европейски фармацевтичен пазар с експертиза в областта на вноса, дистрибуцията и преддистрибуцията на оригинални лекарствени продукти в България и Европейския съюз. БестаМед е съучредител и член на БАРПТЛ – Българскатa асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства и член на EAЕФК – Европейска асоциация на Евро-фармацевтичните компании.

Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) е учредена на 14 март 2016 г. за подпомагане прилагането в България на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на доставка.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*