Услуги

нашите услуги

Най-високо качество на услугите във фармацевтичния сектор

Максимална ефективност на паралелен внос, маркетинг и дистрибуция на лекарства и лекарствени продукти на територията на България и ЕС

Паневропейска дистрибуция

Водим се от маркетингови принципи, за да Ви помогнем за устойчиво израстване в реални пазарни условия.

Маркетинг

Водим се от маркетингови принципи, за да Ви помогнем за устойчиво израстване в реални пазарни условия.

Дистрибуция

Беста Мед извършва дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки в България и Европейския съюз.

Предимства за пациентите и здравната система

Към днешна дата, благодарение на натрупания опит от страна на вносителите, сред които водещ е Беста Мед,  на територията на България 114 лекарствени продукта са обект на паралелен внос

Свържете се с нас

Свържете се с нас при възникнали въпроси. Може да посетите нашите обекти в посоченото в контактната секция часове.