Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Ауксилен амп.
50 мг 2 мл x 5

Ауксилен амп.
50 мг 2 мл x 5

Лекарствена форма: Ауксилен 50 mg / 2 ml инжекционен / инфузионен разтвор декскетопрофен

Активно вещество: декскетопрофен трометамол

Съдържание на активното вещество: декскетопрофен трометамол. 1 ml от разтвора съдържа декскетопрофен трометамол, което съответства на 25 mg декскетопрофен. Една ампула (2 ml) съдържа декскетопрофен трометамол, което съответства на 50 mg декскетопрофен.

Описание

Какво представлява Ауксилен и за какво се използва:

  • Ауксилен е обезболяващо лекарство от групата медикаменти, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
  • Ауксилен се използва за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след операция, бъбречна колика (силна болка в областта на бъбреците) и болка в гърба.

Как изглежда Ауксилен и какво съдържа опаковката:

  • Бистър безцветен разтвор, без видими частици.
  • Ауксилен се произвежда в 2 ml тъмни стъклени ампули Тип I.
  • Размер на опаковката: 1 или 5 ампули.
  • Не всички опаковки са маркирани за продажба.

Листовки