Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Лекарствени регулаторни агенции в Европа

Лекарствени регулаторни агенции в Европа

Регулаторни агенции

Федерална служба за безопасност в здравеопазването, www.ages.at

Генерална дирекция по лекарствата, www.fagg-afmps.be

Изпълнителна Агенция по Лекарствата, www.bda.bg

Регулаторна агенция за лекарства и здравни продукти, www.mhra.gov.uk

Федерална министерство на здравеопазването и социалната сигурност, www.bmg.bund.de

Федерален институт за лекарства и медицински изделия, www.bfarm.de

Паул Ерлих Институт, www.pei.de

Федерално министерство на защита на потребителите, по прехрана и земеделие, www.bmvel.bund.de

Федерално министерство за защита на потребителите и безопасност на храните (Ветеринарни лекарствени продукти), www.bvl.bund.de

Централен офис на страните за здравословни условия на лекарства и медицински изделия, www.zlg.nrw.de

Национална организация по лекарствата, www.eof.gr

Датска агенция за лекарствата, www.dkma.dk

Държавна агенция по лекарствата, www.sam.ee

Ирландски борд по лекарствата, www.imb.ie

Испанската агенция по лекарствата, www.agemed.es

Министерство на здравеопазването, www.ministerosalute.it

Министерство на здравеопазването00, Министерство на земеделието, www.pio.gov.cy

Хранителна и ветеринарна служба, vmvt.lt/en/links/

Държавна агенция за контрол на лекарствата, www.vvkt.lt

Членка на борда на храните и ветеринарна служба, www.vet.lt

Лихтенщайн Националната администрация, Офис на контрола върху храните и ветеринарните служби, Контролен орган по лекарствата, www.llv.li

Министерство на здравеопазването, www.etat.lu/MS

Лекарствена правителствена агенция, www.medicinesauthority.gov.mt/

Норвежката агенция по лекарствата, www.legemiddelverket.no

Служба за лекарствените продукти, www.urpl.gov.pl

Португалия, www.infarmed.pt

Държавния институт за контрол на наркотиците, Институт за контрол на състоянието на ветеринарните биологични продукти и лекарства, www.sukl.sk

Агенция на Република Словения за лекарствени продукти и медицински изделия, www.jazmp.si

Национален институт по фармация, Институт за ветеринарномедицинските продукти, www.ogyi.hu

Национална агенция по медицински продукти, www.fimea.fi

Френската агенция за безопасност на здравни продукти, www.ansm.sante.fr

Държавен надзор на общественото здраве, Инспекторат по здравеопазването, www.igz.nl

Борд по оценка на лекарствените продукти, www.cbg-meb.nl

Институт за контрол на наркотиците, www.sukl.cz

Институт за контрол на държавата над Ветеринарни биологини продукти и лекарства, www.uskvbl.cz

Агенция по медицински продукти, www.lakemedelsverket.se