Тонка Минева

Търговски представител за район Стара Загора