Габриела Драгатева

Специалист Планиране на производство