Директор Регулации, Осигуряване на качеството и Производство / Член на УС
+359 885 952 323