Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Фебуксостат табл.
120 мг X 28 ЗЕНТИВА

Фебуксостат табл.
120 мг X 28 ЗЕНТИВА

Лекарствена форма: 120 mg филмирани таблетки

Активно вещество: фебуксостат

Съдържание на активното вещество: 120 mg фебуксостат

Категория: Продукти по лекарско предписание – RX

Описание

Какво представлява Фебуксостат Зентива и за какво се използва:

Таблетките Фебуксостат Зентива съдържат активното вещество фебуксостат и се използват за лечение на подагра, която е свързана с наличие в организма на прекалено голямо количество химическо вещество, наречено пикочна киселина (урат). При някои хора пикочната киселина се натрупва в кръвта в количество, което може да е прекалено голямо, за да остане разтворено. Когато това се случи, могат да се образуват уратни кристали в и около ставите и бъбреците. Тези кристали могат да причинят внезапна силна болка, зачервяване, затопляне и подуване на ставата (известно като подагрозен пристъп). Ако не се лекува, в и около ставите могат да се образуват по-големи отлагания, наречени тофи. Тофите могат да причинят увреждане на ставите и костите.

Фебуксостат Зентива действа чрез понижаване на концентрацията на пикочната киселина. Поддържането на концентрацията на пикочната киселина ниска чрез прием на Фебуксостат Зентива веднъж дневно, всеки ден, спира образуването на кристали и след време намалява симптомите. Поддържането на концентрацията на пикочната киселина достатъчно ниска за достатъчно дълъг период от време може и да намали размера на тофите.

Фебуксостат Зентива 120 mg таблетки се използва също за лечение и предотвратяване на високи нива на пикочна киселина в кръвта, които могат да възникнат при започване на химиотерапия при ракови заболявания на кръвта.

Когато се прилага химиотерапия, раковите клетки се разрушават и с това се увеличава концентрацията на пикочна киселина в кръвта, ако не се използва профилактика срещу образуването на пикочна киселина.

Фебуксостат Зентива е за възрастни.

 

Как изглежда Фебуксостат Зентива и какво съдържа опаковката:

Фебуксостат Зентива 120 mg филмирани таблетки са бледожълти продълговати филмирани таблетки с размери приблизително 19 mm х 8 mm, с делителна черта от едната страна.

 

Фебуксостат Зентива е опакован в прозрачни блистерни опаковки от PVC/PVDC-алуминиеви блистери.