Маркетинг

цялостни стратегии

Дистрибуция

на лекарства

Внос

на лекарства
+359 2 421 0829; +359 2 442 6262

Сомазина сол.
100мг/мл 30мл

Сомазина сол.
100мг/мл 30мл

Лекарствена форма: 100 mg/ml перорален разтвор

Активно вещество: ситиколин (citicoline)

Съдържание на активното вещество: 100 mg/ml (citicoline)

Описание

Какво представлява Сомазина сол. 100мг/мл 30мл и за какво се използва:

Сомазина съдържа активно вещество ситиколин в концентрация 100 mg/ml.

Активното вещество ситиколин стимулира биосинтеза на структурните фосфолипиди на мембраната на неврона. Посредством това действие, подобрява функцията на механизмите на мембраната, както и функционирането на помпите на йонната обмяна и рецепторите, въведени в нея, чието модулиране е крайно необходимо за правилното предаване на импулси по невроните.

Благодарение на своето стабилизиращо действие върху мембраната, Сомазина притежава свойства, които благоприятстват обратното всмукване на мозъчния отток.

Ситиколин предпазва енергетичния резерв на неврона, задържа апоптозата (програмирана клетъчна смърт) и стимулира синтезата на ацетилхолин.

Сомазина се използва за:

Лечение на инсулт в остра фаза и неврологични последствия;

Лечение на мозъчна травма и неврологични последствия;

Лечение на когнитивни и поведенчески нарушения вследствие на хронични съдови и дегенеративни мозъчни заболявания.

Как изглежда Сомазина сол. 100мг/мл 30мл и какво съдържа опаковката:

Сомазина перорален разтвор е бистър, бледорозов разтвор, с мирис и вкус на ягода.

По 30 ml перорален разтвор в прозрачни стъклени бутилки с полиетиленова капачка.

По една бутилка в картонена кутия заедно с дозираща спринцовка и листовка.