Accu-Chek Active
50 test strips

Тест ленти АКУ – ЧЕК АКТИВ за количествено измерване на кръвната захар в прясна капилярна и антикоагулирана с Li- или HN3- хепарин или ЕДТА венозна кръв, а също и ако кръвта се поставя извън глюкомера – артериална и неонатална кръв.

Да се използват само с глюкомер АКУ – ЧЕК АКТИВ

Category: