Petya Kovacheva

Medical Representative Plovdiv region