Adenuric tabl.
80 mg x 28

Лекарствена форма: 80 mg филмирани таблетки

Активно вещество: Фебуксостат (Febuxostat)

Съдържание на активното вещество: 80 mg Фебуксостат (Febuxostat)

Category: