Лекарствени регулаторни агенции в Европа

Австрия

Федерална служба за безопасност в здравеопазването, www.ages.at


Белгия

Генерална дирекция по лекарствата, www.fagg-afmps.be


България

Изпълнителна Агенция по Лекарствата, www.bda.bg


Великобритания

Регулаторна агенция за лекарства и здравни продукти, www.mhra.gov.uk


Германия

Федерално министерство на здравеопазването и социалната сигурност, www.bmg.bund.de


Германия

Федералният институт за лекарствата и медицинските изделия, www.bfarm.de


Германия

Паул Ерлих Институт, www.pei.de


Германия (вет)

Федерално министерство на защита на потребителите, по прехрана и земеделие, www.bmvel.bund.de


Германия (вет)

Федерално министерство за защита на потребителите и безопасност на храните (Ветеринарни лекарствени продукти), www.bvl.bund.de


Германия

Централен офис на страните за здравословни условия на лекарства и медицински изделия, www.zlg.nrw.de


Гърция

Националната организация по лекарствата, www.eof.gr


Дания

Датската агенция за лекарствата, www.dkma.dk


Естония

Държавна агенция по лекарствата, www.sam.ee


Ирландия

Ирландски борд по лекарствата, www.imb.ie


Исландия

Лекарства, www.lyfjastofnun.is


Испания

Испанската агенция по лекарствата, www.agemed.es


Италия

Министерство на здравеопазването, www.ministerosalute.it


Кипър

Министерство на здравеопазването00, Министерство на земеделието, www.pio.gov.cy


Латвия

Хранителната и ветеринарна служба, vmvt.lt/en/links/


Литва

Държавна агенция за контрол на лекарствата, www.vvkt.lt


Литва

Членка на борда на храните и ветеринарна служба, www.vet.lt


Лихтенщайн

Лихтенщайн Националната администрация, Офис на контрола върху храните и ветеринарните служби, Контролен орган по лекарствата, www.llv.li


Люксембург

Министерство на здравеопазването, www.etat.lu/MS


Малта

Лекарствена правителствена агенция, www.medicinesauthority.gov.mt/


Норвегия

Норвежката агенция по лекарствата, www.legemiddelverket.no


Полша

Служба за лекарствените продукти, www.urpl.gov.pl


Португалия

Португалия, www.infarmed.pt


Румъния

Национална агенция по лекарствата, Национална Санитарни ветеринарна агенция, www.anm.ro/anmdm/


Словакия

Държавния институт за контрол на наркотиците, Институт за контрол на състоянието на ветеринарните биологични продукти и лекарства, www.sukl.sk


Словения

Агенция на Република Словения за лекарствени продукти и медицински изделия, www.jazmp.si


Унгария

Национален институт по фармация, Институт за ветеринарномедицинските продукти, www.ogyi.hu


Финландия

Национална агенция по медицински продукти, www.fimea.fi


Франция

Френската агенция за безопасност на здравни продукти, www.ansm.sante.fr


Холандия

Държавен надзор на общественото здраве, Инспекторат по здравеопазването, www.igz.nl


Холандия

Борд по оценка на лекарствените продукти, www.cbg-meb.nl


Чехия

Институт за контрол на наркотиците, www.sukl.cz


Чехия

Институт за контрол на държавата над Ветеринарни биологини продукти и лекарства, www.uskvbl.cz


Швеция

Агенция по медицински продукти , www.lakemedelsverket.se