Визия Мисия Ценности

Беста Мед - Правим здравето възможно!

Беста Мед е българска фармацевтична компания, основана през 2012 година с една цел – да прави здравето възможно за всеки човек, във всеки етап от живота. Осигуряването на достъп до терапия и качествени лекарствени продукти са всекидневна задача на професионалистите в нашия екип. Посветени сме на благополучието на общността, развитието на талантите в компанията ни, опазването на околната среда и чистите отношения с партньорите ни. Защото здравето е възможно, когато споделяме общи ценности и полагаме постоянни усилия, за да ги отстояваме.

Мисия

Мисията на Беста Мед е да правим здравето иновативно и възможно с посветеност към проблемите на пациентите, с вяра в достиженията на съвременната наука и неспирен стремеж към общо благополучие.

Визия

Визията на Беста Мед се основава на постоянното усъвършенстване и надграждане на стойността, която компанията ни носи за обществото. То е възможно единствено и само чрез отдаденост на търсенето на решение на всеки един човешки проблем, за който медицината е намерила или търси отговор. Утвърждаването на Беста Мед като водеща фармацевтична компания, осигуряваща българския пациент с лекарствени продукти за социалнозначими заболявания ще постигаме чрез издигане на достъпа до терапия в универсална ценност, чрез инвестиции в знания, модерни технологии, човешки капитал, чрез развитие на стабилни партньорства в сектор здравеопазване и чрез постоянни програми за корпоративна и социална отговорност.

Ценности

 • Грижа за средата
  Правим здравето възможно със своята социална отговорност, грижа към природата, философия за здравословен и активен живот за нашия екип и всички наши партньори и клиенти!
 • Високи изисквания
  Подхождаме с неспирен стремеж към изграждането на прозрачна и основана на качествена конкуренция бизнес среда! Имаме амбицията да постигаме най-високи резултати в основната си дейност – всеки ден.
 • Иновации и качество
  Правим здравето възможно с постоянен процес на въвеждане на иновации и безкомпромисно отношение към качеството в името на безопасността на пациентите, гарантирайки автентичността и произхода на лекарствата.
 • Нашите хора
  Развитието ни зависи от нашите почтеност, етично поведение, знания, умения, мечти, сплотеност и отговорност. Поощряваме отдадеността и постигането на изключителни резултати, и сме отговорни към нашите служители и техните семейства.