Родожил табл.
х 20

Лекарствена форма: 750 000IU/125 mg филмирани таблетки

Активно вещество: Спирамицин / Метроиидазол

Съдържание на активното вещество: 750 000IU/125 mg Спирамицин / Метроиидазол

Описание

Какво представлява Родожил табл. х 20 и за какво се използва:

Фармакотерапевтична група: комбинация с други антибактериални средства, спирамицин и метронидазол

АТС код: J01RA04

Това лекарство е комбинация от два антибиотика от групата на имидазолите и от групата на макролидите.

Това лекарство е предназначено за:

– Лечение на инфекции в устната кухина и зъбни инфекции (зъбни абсцеси, флегмони, инфекции на слюнчените жлези),

– Превантивна терапия на локални инфекции, които могат да се появят след хирургични интервенции в устната кухина и на зъбите.

Как изглежда Родожил табл. х 20 и какво съдържа опаковката:

Родожил се предлага под формата на бели, кръгли таблетки, поставени в PVC/алуминиев блистер по 10 таблетки. Всяка картонена опаковка съдържа 2 блистера т.е. 20 таблетки.