БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Екип

Запознайте се с нас

Управителен съвет

Милена Иванова
Управител

e-mail: m.ivanova@bestamed.com

Виолета Мичева
Мениджър логистика

тел.: +359 882 791 761
e-mail: v.micheva@bestamed.com

Антон Манолев
Мениджър контрол на качеството

тел.: +359 885 952 323
e-mail: a.manolev@bestamed.com

Васил Велев
Мениджър доставки

тел.: +359 884 004 555
e-mail: v.velev@bestamed.com

Мениджърски екип

Ангел Ангелов
Административен мениджър

тел.: +359 885 734 599
e-mail: a.angelov@bestamed.com 

Весела Христова
Регулаторно-правен експерт

тел.: +359 882 884 882
e-mail: v.hristova@bestamed.com

Васил Гиргинов
Мениджър ключови клиенти

Тел.: +359 884 937 664
E-mail: v.girginov@bestamed.com

Милица Маринова
Мениджър продажби – Външни пазари

тел.: +359 884 181 864
e-mail: m.marinova@bestamed.com

Светлана Иванова
Отговорен фармацевт

тел.: +359 889 912 256
e-mail: s.ivanova@bestamed.com

Мария Маринова
Ръководител склад

тел.: +359 884 162 653
e-mail: M.LMarinova@bestamed.com

Даниел Петров
Маркетинг директор

тел.: +359 893 601 010
e-mail: d.petrov@bestamed.com

Татяна Мартинова
Маркетинг мениджър

тел.: +359 882 335 978
e-mail: t.martinova@bestamed.com

 

Радостина Павлова
Бранд мениджър

тел.: +359 884 91 91 98
e-mail: r.pavlova@bestamed.com

Георги Вълков
Мениджър Медицински Екип

тел.: +359 885 353 455
e-mail: g.valkov@bestamed.com

Георги Димитров
Национален мениджър продажби

тел.: +359 889 912 066
e-mail: g.dimitrov@bestamed.com

Диан Лазаров
Мениджър доставки

тел.: +359 882 887 926
e-mail: d.lazarov@bestamed.com

Екип търговски представители

Росица Дългичева
Регионален мениджър Югозападна България

тел: +359 885 704 000
e-mail: r.dalgicheva@bestamed.com

Десислава Попова
Регионален мениджър Южна България

тел.: +359 882 525 666
e-mail: d.popova@bestamed.com

Петър Джежев
Регионален мениджър Североизточна България

тел: +359 884 181 899
e-mail: p.dzhezhev@bestamed.com

Димитър Герасимов
Търговски представител регион София

тел.: +359 884 938 840
e-mail: d.gerasimov@bestamed.com

Симона Кърджева
Търговски представител регион София

тел.: +359 886 061 365
e-mail: s.kurdjeva@bestamed.com

Зизи Найденова
Търговски представител регион София

тел.:+359 887 500 120
e-mail: z.naydenova@bestamed.com

Васил Василев
Търговски представител регион София

тел.: +359 883 202 600
e-mail: v.vasilev@bestamed.com

Диана Георгиева
Търговски представител регион Пловдив

тел.: +359 888 012 552
e-mail: d.georgieva@bestamed.com

Венцислав Събчев
Търговски представител регион Плевен

тел.: +359 884 004 449
e-mail: v.sabchev@bestamed.com

Димитър Михайлов
Търговски представител регион Велико Търново

тел.: +359 882 342 522
e-mail: d.mihaylov@bestamed.com

Камен Тодоров
Търговски представител регион Бургас

тел.: +359 887 854 646
e-mail: k.todorov@bestamed.com

Кристина Кръстева
Търговски представител регион Варна

тел.: +359 885 004 388
e-mail: k.krasteva@bestamed.com

Мирослав Николов
Търговски представител регион Варна

тел: +359 882 269 439
e-mail: m.nikolov@bestamed.com

Тонка Минева
Търговски представител за район Стара Загора

тел.: +359 884 001 069
e-mail: t.mineva@bestamed.com

Атанас Палов
Организатор работа с клиенти

тел.: +359 2 421 08 29; +359 2 442 62 62;

тел.: +359 882 241 234
e-mail: a.palov@bestamed.com

Екип медицински представители

Пламена Лянориди
Регионален мениджър Югозападна България

тел.: +359 884 898 882
e-mail: p.lyanoridi@bestamed.com

Андриана Станчева
Регионален мениджър Североизточна България

тел: +359 886 536 828
E: a.stancheva@bestamed.com

Нели Ангелова
Регионален мениджър Северозападна България

тел.: +359 882 943 802
e-mail: n.angelova@bestamed.com

Велислава Кучева
Медицински представител регион София

тел.: +359 884 161 657
e-mail: v.kucheva@bestamed.com

Мелиса Стамболийска
Медицински представител регион София

тел.: +359 886 083 031      
e-mail: m.stamboliiska@bestamed.com

Магдалена Радулова
Медицински представител регион София

тел.: +359 884 180 016
e-mail: m.radulova@bestamed.com

Веселина Ангелова
Медицински представител регион София

тел.: +359 884 116 148
e-mail: v.angelova@bestamed.com

Елица Димитрова
Регионален мениджър Югозападна България

тел.: +359 889 452 323
e-mail: e.dimitrova@bestamed.com

Таня Илчева
Медицински представител регион Бургас

тел.: +359 888 104 888
e-mail: t.ilcheva@bestamed.com

Петя Ковачева
Медицински представител регион Пловдив

тел.: +359 882 669 622
e-mail: p.kovacheva@bestamed.com

Мария Кънева
Медицински представител регион Пловдив

тел.: +359 884 080 640
e-mail: m.kaneva@bestamed.com

Мария Апостолова
Медицински представител регион Пловдив

тел: +359 886 200 215
e-mail: m.apostolova@bestamed.com

Росанка Колева
Медицински представител регион Стара Загора

тел.: +359 884 307 884
e-mail: r.koleva@bestamed.com

Вероника Димитрова
Медицински представител регион Плевен

тел.: +359 884 407 574
e-mail: v.dimitrova@bestamed.com

Кремена Георгиева
Медицински представител регион Велико Търново

тел.: +359 889 002 505
e-mail: k.georgieva@bestamed.com

Пламена Божкова
Медицински представител регион Сливен

тел.: +359 884 011 006
e-mail: p.bozhkova@bestamed.com

Дона Василева
Медицински представител регион Бургас

тел: +359 887 005 650
e-mail: d.vasileva@bestamed.com

Моника Жекова
Медицински представител регион Варна

тел.: +359 884 290 049
e-mail: m.zhekova@bestamed.com

 

Ивислава Иванова
Медицински представител регион Варна

тел: +359 884 407 401
e-mail: i.ivanova@bestamed.com

Търговски екип външни пазари

Мариета Николова
Специалист внос

тел.: +359 889 912 602
e-mail: m.nikolova@bestamed.com

Мария Мичева
Специалист внос

тел:  +359 884 08 08 35
e-mail:  m.micheva@bestamed.com

Светлин Пенев
Специалист внос

тел.: +359 889 912 279
e-mail: s.penev@bestamed.com

Десислава Пенева
Специалист внос

тел.: +359 886 504 546
e-mail: d.peneva@bestamed.com

Александър Ванков
Старши специалист износ

тел.: +359 882 414 902
e-mail: a.vankov@bestamed.com

Иван Илиев
Специалист износ

тел.: +359 882 022 660
e-mail: i.iliev@bestamed.com

Александра Дерманска
Продуктов анализатор

тел.: +359 886 111 949
e-mail: a.dermanska@bestamed.com

Екип логистика

Иво Чепреганов
Мениджър автопарк

тел.: +359 882 049 444
e-mail: i.chepreganov@bestamed.com

Павел Стоянов
Специалист автопарк

тел.: +359 885 408 700
e-mail:p.stoyanov@bestamed.com

Иван Велев
Заместник ръководител склад

тел.: +359 889 912 204
e-mail: i.velev@bestamed.com

Йоана Николова
Специалист логистика

тел:  +359 883 220 032
e-mail: j.nikolova@bestamed.com

Здравко Младенов
Специалист логистика

тел: +359 889 661 928
e-mail: z.mladenov@bestamed.com

Милена Димитрова
Финансов специалист

тел: +359 884 155 157
e-mail: m.dimitrova@bestamed.com

Милена Генова
Мениджър офис и организация на работния процес

тел.: +359 887 093 907
e-mail: m.genova@bestamed.com

Оператори склад & куриери

Анна Комитова
Оператор склад

e-mail: a.komitova@bestamed.com

Борян Петков
Шофьор
Верджиния Железчева
Оператор склад
Захари Анакиев
Куриер

тел.: +359 888 016 361
e-mail: z.anakiev@bestamed.com

Павел Герасимов
Куриер

тел.: +359 888 698 836
e-mail: p.gerasimov@bestamed.com

Антоанета Иванова
Оператор Верификация
Александър Симеонов
Куриер
Диян Генев
Оператор склад
Мария Богданова
Оператор склад