БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Маркетинг

За да бъде развитието на една компания устойчиво и отговарящо на пазарните реалности и потребностите на потребителите, тя се ръководи от маркетингови приципи. Нашата Мисия  е да направим здравеопазването по-достъпно, като предоставяме на пациентите лекарства и медицински изделия на по-ниска цена от целият европейски пазар, като работим за по-добра и устойчива среда.

Изпълняваме мисията си последователно и устойчиво, като укрепваме дългосрочните си отношения и установяваме партньорства в областта на разработването, доставката и позиционирането на продукти на пазара.

Това наше кредо е основата на взаимоотношенията ни с партньорите ни. Много от тях ни се довериха и постигат своите успехи благодарение на стратегическите маркетингови решения, които Беста Мед изготвя въз основа на спецификите и целите на доверените ни партньори.

Консултираме участниците от веригата на снабдяване с лекарства, медицински изделия и хранителни добавки и създаваме за тях индивидуални и адаптирани решения за максимално бързо и ефективно постигане на маркетинговите и бизнес целите им. Заедно с Вас успяваме да направим постиженията устойчиви. Доверете се на експертизата ни и нека заедно утвърждаваме етични и професионални подходи към успеха в нашия сектор.

Свържете се с нашия професионален екип:

marketing@bestamed.com

Преддистрибуцията е ключова част от икономическата дейност на всеки участник във веригата на лекарствоснабдяване. Като фундаментална част от логистичния процес във веригата: производители - преддистри ...

виж още
Консултираме участниците от веригата на снабдяване с лекарства, медицински изделия и хранителни добавки и създаваме за тях индивидуални и адаптирани решения за максимално бързо и ефективно постигане н ...

виж още