БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Ценности, мисия и визия

Бизнес  политиката и целите ни се основат на нашите ценности, които определят копроративната ни култура и нашата надеждност като Ваш партньор.

Нашите ценности:

  • Посветени сме в грижата за безопасността, здравето, околната среда и качеството на фармацевтичния бизнес.
  • Ние сме отговорни и ангажирани с постигането на най-високи резултати в основната си дейност.
  • Вярваме в личностното израстване – всеки член на екипа ни е уникален и е наша отговорност да подпомагаме разгръщането на неговия потенциал. Инвестираме в хората, като създаваме подходящата среда за личностното им израстване и създаваме вълнуващи възможности за професионално развитие.
  • Възприемаме предизвикателствата като възможност, чрез която да докажем своя професионализъм и да се утвърдим като предпочитан партньор.

Мисия:

Мисията на БестаМед е да направим здравеопазването по-достъпно, като предоставяме на пациентите лекарства и медицински изделия на по-ниска цена от целият европейски пазар.

Изпълняваме мисията си последователно и устойчиво, като укрепваме дългосрочните си отношения и установяваме партньорства в областта на разработването, доставката и позиционирането на продукти на пазара.

Визия:  

Визията на БестаМед е компанията да бъде  водещ фармацевтичен партньор в паралелната дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки, както и носител на експертиза в ефективни маркетингови решения на фармацевтичния пазар.

БестаМед е партньорът, на който можете да се доверите!

Бизнес  политиката и целите ни се основат на нашите ценности, които определят копроративната ни култура и нашата надеждност като Ваш партньор. Нашите ценности: Посветени сме на грижата за бе ...

виж още
Мисията на БестаМед е да направим здравеопазването по-достъпно, като предоставяме на пациентите лекарства и медицински изделия на по-ниска цена от целият европейски пазар. Изпълняваме мисията си посл ...

виж още
Визията на БестаМед е компанията да бъде  водещ фармацевтичен партньор в паралелната дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки, както и носител на експертиза в ...

виж още