БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Паралелен внос

Паралелният внос е инструментът, чрез който всеки пациент, аптека, лечебно заведение, дистрибутор или обществен фонд, ще може да усети положителният ефект на единния европейски пазар и конкуренцията, която същият насърчава за постигане на по-широк достъп до лекарства на по-изгодни цени.

Паралелен внос означава, че лекарствен продукт, за който Изпълнителната агенция по лекарствата вече е издала разрешение за търговия, се внася в България чрез търговци на едро, които са лицензирани за извършване на паралелен внос.

БестаМед е лицензиран търговец на едро и Притежател на разрешение за употреба от паралелен внос. Ние сме сертифициран партньор, който покрива изискванията за  Добра дистрибуторска практика. Ние сме Организация със Система за управление на качеството, сертифицирана от RINA по ISO 9001: 2015.

Паралелен внос съществува в България от 2011 година и стартира с 4 лекарствени продукта. Към днешна дата, благодарение на натрупания опит от страна на вносителите, сред които водещ е БестаМед,  на територията на България 114 лекарствени продукта са обект на паралелен внос. Потенциалът за развитие на паралелния внос в България е голям, и достигането нивата му в западните европейски държави като Германия, Дания, Швеция, Холандия и др. е постижима и реална цел, върху която целият екип на БестаМед работи посветено.

Предимства за пациентите и здравната система

  1. Конкурентни по-ниски цени на вече утвърдени лекарствени продукти
  2. Гъвкави условия и конкурентни възможности за търговците на дребно
  3. Допълнителна гаранция за произход и безопасност на лекарствата
  4. Възможност за внос на вече регистрирани лекарствени продукти при производствени, регулаторни и други видове липси или недостиг
  5. Възможност за внос на де-регистрирани лекарствени продукти, изтеглени от България по причини, несвързани с лекарствената безопасност (необходима е законова регулация)

Лекарствата и медицинските изделия от паралелен внос са с допълнителна гаранция за произход, качество и безопасност на лекарството

Произход

  • Лекарствата от паралелен внос са оригинални, висококачествени и безопасни, на по-ниска цена, които са внесени от държави от Европейското икономическо пространство
  • Всяко едно лекарство от паралелен внос е с гарантиран произход, който е доказан и верифициран не от една, а от две изпълнителни агенции по лекарствата – тази в държавата, от която се купува, и от ИАЛ в България, която издава разрешение за това лекарство след много строга процедура по проверка

Безопасност

  • Наличието на стикер показва, че е приложен много строг вътрешен контрол на веригата за доставки, съгласно изискванията на Добра дистрибуторска практика (ДДП)
  • Стикерът е знак, че лекарството е от партида, която е сертифицирана за България, от фирма производител със разрешение за производство на лекарствени продукти, сертифициран за Добра производствена практика (ДПП)
  • Стикерът върху първичната опаковка на продукта е задължителен атрибут, съгласно нормативната уредба в България. Той не само, че не нарушава първичната опаковка, а допълнително предпазва лекарството от механични нарушения на целостта на опаковката

 

БестаМед е паралелен вносител на оригинални лекарствени продукти в България с доказан и проверен произход от страни членки на Европейското икономическо пространство. ...

виж още
БестаМед е паралелен вносител на оригинални медицински изделия в България с доказан и проверен произход от страни членки на Европейското икономическо пространство. ...

виж още
Паралелните вносители прилагат вътрешен контрол на веригата за доставки, включително проверка на продуктите и проверка на доставчика, и отговарят на строги външни регулаторни проверки, с които се гара ...

виж още