БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Зиртек сол. 10 мг/мл

  • Лекарствена форма:10 mg/ml перорални капки разтвор

  • Активно вещество: Цетиризинов дихидрохлорид

  • Опаковка: 1 опаковка 20 ml

  • Съдържание на активното вещество: 10 mg/ml Цетиризинов дихидрохлорид

  • Номер за разрешение за паралелен внос от Изпълнителната агенция по лекарствата: II-31796/08.12.2015

  • Последна актуализация: II-31796/08.12.2015

 

Прочетете внимателно листовката преди употреба!

Изтеглете ЛП тук
Изтеглете КХП тук