Шофьор/ складов служител

Ние в БестаМед създаваме конкурентна среда в бизнеса с маркетинг и дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки.

Наша основна грижа е развитието на силата на съзнанието и фокуса върху уникалността на хората.

Ние вярваме в личностно израстване – всеки член на нашия екип е уникален и наша отговорност е да подкрепяме увеличаване на потенциала му. Инвестираме в хората, като създаваме подходяща среда за личностното им израстване и като предлагаме вълнуващи възможности за професионално развитие.

Ние възприемаме предизвикателствата като възможност да докажем своя професионализъм и да бъдем избрани за предпочитан партньор.

БестаМед непрекъснато се стреми да стане още по-добро място за работа. Ако ви се струва интересно и зареждащо, присъединете се към нас в мисията ни за създаване на решения за устойчиво бъдеще!

Във връзка с разширяване на дейността си търсим нови членове за екипа на БестаМед на следната позиция: Шофьор/ складов служител.

Отговорности и задължения

Осъществява на доставки до клиенти;

Осъществява приемане, съхранение и отпускане на стоки от склада;

Сортира по вид и партиден номер на лекарства по заявка;

Извършва товаро-разтоварна дейност;

Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки  и съответствието им с придружителните документи;

Взема участие и съдейства при извършване на инвентаризации в склада;

Отговаря за правилното обработване и съхраняване на стоките в склада;

Носи отговорност за установени липси на стоки и материали в склада (МОЛ).

Квалификация/образование/опит:

Завършено Средно образование;

Шофьорска книжка категория В.

Личностни характеристики/качества:

Отговорност, организираност и последователност при изпълнение на служебните задължения;

Прецизност, аналитичност;

Комуникативност;

Умение за работа под стрес при стриктно спазване на срокове.

Какво получавате:

Трудов договор на пълно работно време;

Отлични възможности за професионално развитие в динамична работна среда.